Folia Biała Trzy Warstowowa 100% LIGHTITE | GRUBETOPY.PL